Lưu trữ

1 google-one Miễn phí

Google One

4.5
Thông tin ứng dụng Ứng dụng Google One cho phép bạn quản lý 15 GB bộ nhớ miễn phí đi kèm với mọi tài khoản...
2 dropbox Miễn phí

Dropbox

4.5
Thông tin ứng dụng Dropbox là một dịch vụ lưu trữ đám mây lâu đời và phổ biến nhất được sử dụng hiện nay. Là...
3 Terabox Miễn phí

Terabox

4.5
Thông tin ứng dụng Terabox là một ứng dụng cho phép bạn lưu trữ tất cả tài liệu, hình ảnh, video của mình lên đám...
4 google-drive Miễn phí

Google Drive

4.5
Thông tin ứng dụng Google Drive là ứng dụng lưu trữ đám mây chính thức của Google cho phép bạn lưu các tệp khác nhau...